EDA Ltd.
Начало Карта Контакт Мнения Портфолио
За фирмата
Разработка на софтуер
Delphi компоненти
Хардуер и системи
Електронна търговия
Интернет услуги
Бизнес решения

Колибри ERP

 

 

Предимства при избора на Колибри ERP или защо Колибри ERP е благоприятно решение за Вашия бизнес?

Обърнете внимание на следните важни и обхватни предимства:

 

Вземане на адекватни и навременни решения

Мениджърите на фирмата ще имат достъп винаги и навсякъде достъп до последната актуална информация, което е винаги добро начало за вземането на правилни и смели решения.

 

Подобряване на продуктивността, ефективността и адекватността

Концепцията на системата е да съдържа вградени механизми и процеси за да се свързват с информационната база повече потребители независимо къде и независимо кога. В същото време отговорът за запитванията към системата е винаги актуален и съответен на последното състояние на регистрираните документи.

 

Намалена стойност при развитие и разширяване на системата

Добавянето на нови възможности към системата се превръща в естествена и управляема отдалечено опеарация, неизискваща скъпоструващи разходи за преинсталации, скъпоструващи упгрейди на системния хардуер, комадировъчни и т.н., независимо от географската разпръснатост на фирмата. Първоначалната инсталация на системата не изисква доставката на нови компютърни и софтуерни системи, което напълно запазва направените вече инвестиции на фирмата в тази област.

 

Лесно адаптиране на системата към промените във фирмата

Благодарение на високата си интегрираност и използването на предимствата на Интернет технологиите Колибри ERP няма да бъде пречка за дейността при реструктуриране или дори промяна на бизнеса на фирмата.

 

Безрисково внедряване

Колибри ERP е система, която е проектирана и създадена чрез използването, както на съществуващите счетоводни и бизнес стандарти, така и на доказани и отворени за развитие технологични стандарти. Дългогодишния опит на специалистите от ЕДА при внедряване и поддръжка е допълнителен фактор, подпомагащ внедряването и използването на Колибри ERP. Всичко това е гаранция за новите клиенти,че внедраването на системата ще завърши успешно и няма да предизвика нарушаване на използваните във фирмата бизнес процеси.

 

Оптимизиране на разходите за системен софтуер и хардуер

Разходите за интегриране на системата в съществуващата във фирмата IT (Information Technology) инфраструктура се елиминират. Внедрването на допълнителни подсистеми, създадени за нови необходимости на бизнеса, е процес, неизискващ нарушаване на текущата дейност. Новата функционалнст безпрепятствено се добавя, когато е готова за експлоатация.

 

Подобряване на контрола над дейността на служителите

Всяка активност в системата на потребителите се контролира от сложна подсистема за управление на правата. Това е гаранция за надеждно управление на използването на функционалността на системата само в рамките на съответните отговорности на служителя.

 

Повишаване на продуктивността на служителите

Благодарение на вградените в системата механизми за незабавно изпълнение на автомазираните изчислителни процеси, информацията вземана от системата е винаги актуална. Това дава възможност за правилен избор на подходяшите за успешната дейност на фирмата решения и отхвърляне на безпереспективните още в началния етап на тяхното появяване.

 А-Б за ERP системите

Защо ЕДА?

Изисквания към бизнес системите

Стратегията на ЕДА

Функцоналност на Колибри ERP

Предимства на Колибри ERP

Основни подсистеми на Колибри ERP

Референтни клиенти

Внедряване

Въпроси и Отговори

За контакти и ДЕМО

Брошура

Петък, 10 Юли, 2020

© 2011 ЕДА ООД. Всички права върху web съдържанието запазени!

 

Условия на поддръжка