EDA Ltd.
Начало Карта Контакт Мнения Портфолио
За фирмата
Разработка на софтуер
Delphi компоненти
Хардуер и системи
Електронна търговия
Интернет услуги
Бизнес решения

Колибри ERP

 

 

Въведение

Колибри ERP (абревиатурата идва от Enterprise Resource Planning) е единно решение, предназначено да поддържа и удовлетворява постоянно възникващите и винаги важни изисквания на бизнеса, позволяващо адаптируемост към промените и взаимодействие и управляемост през Интернет.


Колибри ERP е софтуерна бизнес система, работеща в единна информационна и комуникационна среда.


Колибри ERP притежава функционални средства, обхващащи всички аспекти от управлението на фирмата и осигурява за съответните менажери и служители от всички подразделения възможност да получават незабавно информация, необходима за изпълнение на тяхната дейност.


Колибри ERP притежава висока вътрешна интегрираност, гарантираща удовлетворяване на изискването: Всички данни, отнасящи се към една регистрирана в системата операция без допълнителни обработки, да намерят незабавно отражение във всички свързани области и да станат достъпни за всички заинтересувани лица, независимо къде се намират и по всяко време.


Колибри ERP има функционалност, с която може да си отговорите на въпроси като: Колко и от кого да поръчам тази стока? Какви количества са поръчани, какво е доставено, какво предстои да дойде? На какви цени е била доставяна дадена стока през изминалите месеци? Коя е най-добрата цена на-която е била доставяна дадена стока? Коя е най-тежката цена на доставяна стока? Какви са разходите за доставка на дадена стока?
А-Б за ERP системите

Защо ЕДА?

Изисквания към бизнес системите

Стратегията на ЕДА

Функцоналност на Колибри ERP

Предимства на Колибри ERP

Основни подсистеми на Колибри ERP

Референтни клиенти

Внедряване

Въпроси и Отговори

За контакти и ДЕМО

Брошура

Четвъртък, 9 Декември, 2021

© 2011 ЕДА ООД. Всички права върху web съдържанието запазени!

 

Условия на поддръжка