EDA Ltd.
Начало Карта Контакт Мнения Портфолио
За фирмата
Разработка на софтуер
Delphi компоненти
Хардуер и системи
Електронна търговия
Интернет услуги
Бизнес решения

Колибри ERP

 

 

Въпроси и отговoри

Как мога да бъда сигурен, че данните ми ще бъдат сигурно защитени?

ЕДА отделя значителни средства и усилия за изграждане и поддържане на сигурна инфраструктура от хардуерни и софтуерни средства за защита на информацията от неправомерен достъп, управлявана и поддържана от Колибри® ERP. Тази инфраструктура е доказала своята надеждност във времето и може да бъде потвърдена от клентите на ЕДА, някои от които са големи организации със сложна вътрешна структура.

Защитата се осъществява на всички нива, които ЕДА може да управлява и за които носи отговорност, а именно:

  • Използва се на хардуерна защита (firewall) на сървърите срещу неправомерен достъп до тях;
  • Ако клиентът желае, ЕДА може да предложи допълнителна защита на достъпа на потребителите, чрез използване на електронни сертификати. Електронните сертификати се използват извън системата от потребителски имена и пароли за оторизиране на достъпа на даден потребител към ресурсите на сървърите. В началото на всяка сесия на обмен, между сървъра и клиентския компютър, сървърът запитва потребителя какъв сертификат притежава от него. Ако не получи правилен отговор, приключва започнатата сесия и не разрешава да се продължи нататък. Клиентът и всички негови потребители носят отговорност за поддържане конфиденциалността за издадените му електронни сертификати и пароли за достъп. Системата от сертификати значително увеличава сигурността на защитата срещу неправомерен достъп, но въвежда и някои ограничения в свободата на ползване на системата. Например всеки потребител трябва да инсталира сертификата си на своя компютър, но ако иска да работи на друг компютър ще е необходимо да преинсталира серитификата си на него. Поради тази причина, тази възможност се внедрява след специално изискване от клиента;
  • В случай, че потребителят е разпознат като сертифициран от сървъра на ЕДА, т.е. сървърът е установил, че може да има необходимото доверие на потребителя, се влиза в работната среда на Колибри® ERP. Първата страница, в която се появява е форма за въвеждане на потребителско име и парола. Паролите на всички потребители се записват в базата данни в криптиран вид, т.е. никой (дори и разработчиците на Колибри® ERP) не може да ги види в явен вид. Ако сте забравили паролата си, може да поискате в писмен вид промяната й. В този случай на оторизирано от клиента лице се издават нов сертификат и нова служебна парола с препоръка да бъде сменена с първото успешно влизане в системата.
  • Винаги се използва сигурен протокол (SSL – Secure Socket Layer) за обмен на данни между сървъра и клиeнтския компютър. Потребителят може да се увери, че се използва този протокол по имената на адресите (URL), достъпни и използвани при работа с Колибри® ERP. Те започват винаги с “https:” вместо с “http:”. В същото време, при установена връзка със сървъра, в долната част на прозореца на броузъра се появява иконка (заключено катинарче), потвърждаваща, че се използва сигурния SSL протокол за обмен на данни.
  • В Колибри® ERP е интегрирана подсистема за управление на потребителите, с която за всеки потребител могат да се въведат ограничения за време на достъп до ресурсите на системата, както и ограничаване от кои адреси (IP addresses) и по кое време на денонощието да може да се влиза в системата. Тези средства дават достатъчно възможности за ограничаване на достъпа дори в случай, че клиентът не използва системата за сертифициране, която ЕДА може да предложи. Предимството е, че се дава по-голяма свобода на потребителите да използват различни компютри за да работят със системата в сравнение с използването на сертификати. Сертификатите нормално могат да се инсталират само на един компютър и при необходимост за работа на друг компютър се налага преинсталиране на сертификата.

^^

ЕДА ще вижда ли и/или ще използва ли моите данни?

Не. В договора, който се подписва с клиентите се дефинира следното: ЕДА не притежава данните и информацията, които КЛИЕНТЪТ въвежда или изпраща към Системата...”.

Може да има случаи, при които, но само със съгласието на клиента и в рамките на поддръжката, т.е. заедно с потребител на КЛИЕНТА, консултанти или служители на ЕДА да могат да виждат или модифицират данни, управлявани от Колибри® ERP.

Разбира се, единствено КЛИНЕНТЪТ и/или неговата организация носят отговорността за надеждно управление на конфиденциалността и сигурността на предоставените електронни сертификати и създадените потребителски имена и пароли.

^^

Какво става когато базата данни на системата се срине?

ЕДА изразходва значителни средства за максимално осигуряване на хардуерните системи срещу непредвидени спирания, чрез използване на надеждни сървъри с двойно осигурени дискови подсистеми и системи за захранване. При такава преосигуреност вероятността за сриване на сървъра и съответно на базата данни е намалена до минимум. Въпреки това, ЕДА извършва всекидневно архивиране на данните на всички свои КЛИЕНТИ, което гарантира дори и в най-лошия случай, данните на КЛИЕНТИТЕ с точност до деня, предхождащ деня на пропадане на дисковете с масиви от данни на сървъра.

Използваните софтуерни и хардуерни комплекси се настройват за предварително нотифициране на съответния технически персонал на ЕДА при възможност за евентуално възникване на събите, което ще наруши нормалната работа на системите.

^^

Доколко мащабируема е услугата на ЕДА?

Мащабируемостта има два аспекта:

  • Нарастващ борй на клиентите на ЕДА: На база на дългогодишния опит в ЕДА са направени всички разчети за необходимото разширяване на сървърните ресурси в съответствие с нарастващата потребителска база, използваща Колибри® ERP. Нарастването на клиентите директно рефлектира в изграждане на нови сървърни конфигурации, за да не се претоварват от потребителски заявки и да не се достига до недостиг на ресурси;
  • Нарастващ брой на потребителите на клиента: ЕДА може да отговори без ограничения на нарасващите нужди на всеки свой КЛИЕНТ, поради разширяване на броя на клиентките потребители, поради разширяване на бизнеса или поради вътрешнофирмено преструктуриране. Някои от нашите КЛИЕНТИ започват с минимален брой потребители, но в последствие ги разширяват в съответствие с техните бизнес нужди.

^^

За какъв срок се сключва договора с клиента и как може да бъде прекратен?

В договора, който се подписва с клиентите се дефинира следното: “...Настоящият договор се сключва за срок от една календарна година след датата на подписването му. Договорът автоматично се продължава след изтичане на договорения период с още една година, ако КЛИЕНТЪТ и ЕДА не се договорят за друго или договорът не бъде предсрочно прекратен. Договорът може да бъде прекратен предсрочно в следните случаи:

^^

За какъв срок абонаментната такса ще бъде непроменена?

Абонаментната такса запазва размера си за времето на валидност на договора.

^^

Има ли отстъпка в абонаментната такса за повече потребители?

Не. Абонаментната такса е съобразена с разходите на ЕДА, за да може да се гарантират еднакви условия за работа и ресурси (процесорно време, дисково пространство, Интернет трафик, модификации в съответствие със законодателството или след добавяне на нова функционалност, техническа и методическа поддръжка от специалисти на ЕДА и др.) на потребителите на всички свои КЛИЕНТИ, подробно дефинирани в договора. Това предполага еднакъв ангажимент на всички КЛИЕНТИ към ЕДА за всички свои потребители.

Отстъпката, която ЕДА предлага на КЛИЕНТИТЕ си е в случай, че за даден потребител КЛИЕНТА заплати абонамент за една година напред. В този случай КЛИЕНТЪТ спестява абонаментни такси за два месеца, което е равно на 16.67% отстъпка.

^^

Може ли някой да види и използва пароли на потребители от моята фирма?

Не. Паролите се записват в базата данни в неявен, криптиран вид и никой (дори програмистите на ЕДА) не може да ги види и използва директно. Кодирането на паролите е достатъчно надеждно, за да гарантира, че всеки опит за декодиране ще отнеме достатъчно време, за да го обезсмисли за практически нужди. За допълнителна гаранция ЕДА препоръчва паролите на потребителите да бъдат променяни през определени интервали от време.

Ако потребител забрави паролата си, ЕДА може да изтрие предишната и да му създаде служебна (докато не я промени потребителят) само след писмено запитване от КЛИЕНТА.

От дотук изложеното следва, че ЕДА е направила всичко необходимо, като е използвала всички познати съвременни средства, за да защити информацията за паролите на потребителите на Колибри® ERP. Поради тази причина КЛИЕНТА единствено носи отговорността за поддържане конфиденциалността на потребителските имена и пароли.

^^А-Б за ERP системите

Защо ЕДА?

Изисквания към бизнес системите

Стратегията на ЕДА

Функцоналност на Колибри ERP

Предимства на Колибри ERP

Основни подсистеми на Колибри ERP

Референтни клиенти

Внедряване

Въпроси и Отговори

За контакти и ДЕМО

Брошура

Петък, 10 Юли, 2020

© 2011 ЕДА ООД. Всички права върху web съдържанието запазени!

 

Условия на поддръжка