EDA Ltd.
Начало Карта Контакт Мнения Портфолио
За фирмата
Разработка на софтуер
Delphi компоненти
Хардуер и системи
Електронна търговия
Интернет услуги
Бизнес решения

Условия на поддръжка и лицензно споразумение!

Според условията на лицензионния договор, потребителят е наясно и е съгласен, че използването на продуктите и услугите на ЕДА крие известни рискове и че ще бъде напълно отговорен за всякакви повреди на неговата компютърна система или загуба на данни в резултат на използването на тези услуги, продукти и/или данни. Продуктите на ЕДА са предназначени за използване само и единствено от потребителя и поради това не могат да бъдат репродуцирани или препродадени без предварително споразумение с ЕДА. Сорс-кода се счита за собственост на ЕДА, освен в случаите на други съглашения, приети в писмена форма.

Потребителят разбира и е съгласен, че продуктите на ЕДА са предоставени "такива, каквито са" и следователно ЕДА отказва гаранции, както явни, така и подразбиращи се, от търговси тип, за удовлетворяване на специфични нужди или че софтуерът ще върви непрекъсваемо.

ЕДА не поема гаранция за каквито и да било повреди, в частност - никакви специални, директни и индиректни повреди или повреди в последствие на използването на продуктите и/или услугите на ЕДА като: загуби на печалби, приходи, данни или други неочаквани, дори ако ЕДА е била уведомена за възможността от такива повреди.


Петък, 10 Юли, 2020

© 2011 ЕДА ООД. Всички права върху web съдържанието запазени!

 

Условия на поддръжка